Anvar Shermatov

General Director
Tel:   +49 30 76 73 44 67
Mob: +49 176 23 11 79 90
Skype: anvar1402
E-Mail: anvar@turkestantravel.com

 

Sunnat Shermatov

Director
Tel: +998 66 233 62 43
Fax: +998 66 233 62 43
Mob: +998 91 559 52 07
Skype: sunnat86
E-Mail: sunnat@turkestantravel.com

Gulshan Rasulova

Reservationmanager
Tel: +49 30 28 61 90 08
E-Mail: gulshan@turkestantravel.com

Akhror Shermatov

Sales & Marketing Manager
Tel/Fax: +998 66 233 62 43
Skype: ahror1983
E-Mail: ahror@turkestantravel.com

Shokir Hamroev

Accountant
Fax: +998 66 233 62 43
E-Mail: shhamroeu@mail.ru